söndag 23 oktober 2011

Blå Jungfrun aka. Blåkulla (oknytt & väsen)

Ovanstående skyltar (2st) uppsatta under hösten 2011 vid Byrums raukar & Byxelkroken på Öland.

Kulturhistorisk sevärdhet ; oknytt, sägner & folktro. Blå Jungfrun aka. Blåkulla.
Sedan gammalt fi nns många sägner, man såg på ön som tillhåll för häxor,oknytt & demoner medan andra knöt namnet till sjöjungfruarna´s fristad.
Hon är en svårtillgänglig dam. Ofta är hela hon insvept i blåa nyanser & dimma. Farvattnen är ökända pga lynnigt väder och landstigning har alltid varit riskfylld.Hägringar är inte ovanliga.
Allt som har med denna ö att göra är på något sätt speciellt, märkligt eller unikt och så tycks det ha varit i nästan alla tider. Jungfrun är 570 miljoner år gammal och kanske världens äldsta berg. Jungfrun tycks av förklarliga skäl aldrig varit permanent bebodd.

Blå Jungfrun är mest känd för att vara Svea rikes alldeles egna häxberg, platsen där Hin onde på alla onämnbara sätt umgicks med häxor under skärtorsdagsnatten.
I den äldsta skriftliga källan, som omnämner ön -en mirakelskidring från 1400-talets början kallas hon ”Blaakulla”. Olaus Magnus berättar i sin ”Historia om de nordiska folken” från 1555 att ”På detta berg lär vissa tider av året nordiska häxor hålla möten, för att pröva sina trollkonster och signerier”. Många berättelser och rättegångsprotokoll intygar under århundraden därefter att Blåkulla är platsen för häxsabbaten. Även Linné instämmer i den kören och menar att Blåkulla är dedicerat åt Pluto -inte Neptunus.
Som sjöfarare gjorde man dessutom klokt i att offra en liten gåva åt sjörået, som bor i en djup klyfta med lodräta bergväggar mitt inne på ön, eller åt jungfruna, vilka enligt en resejournal från 1616 höll till högst uppe på öns topp. Om man mot all klokskap ville förlusta sig och ”utan blygsel kärlekswärk drifwa” med dessa ”ganksa skiöna Jungfruer med kåsteliga kläder” fick man absolut inte plocka några frukter i den omkringliggande trädgården, när man anträdde återfärden till båten vid stranden. Det är denna sägen som ligger bakom den än i dag levande förbannelsen över den som plockar med sig sten från ön. Till kommunkontoret inkommer årligen ett stort antal stenar som avsändarna”stulit” från Jungfrun, men nu vill ha återsända, för att bli befriade från den otur som allt sedan stenplockningen vidlåter dem. (textkälla : Kalmar läns museum)

( Blå Jungfrun, blåkulla, häxa, häxor, blue witch virgo, sägen, förbannelse, folktro, Blå Jungfru häxan, byrums raukar, byxelkrok, folklore, FAN )

Inga kommentarer: