söndag 23 oktober 2011

Foto & bilder från Öland 2011

Här nedan följer några bilder av de nyuppsatta sevärdhetsskyltarna med folktro, oknytt, spöken & andra förföriska väsen som vi träffade på under vår senaste resa på Öland;)

Just nu koncentrerar vi oss på nya områden,
om du vill medverka som assist, modell eller bara har andra ideér eller frågor så bara droppa oss ett mail. / Czon & Underground

Slottsjungfrun i Borgholm (oknytt & väsen)Ovanstående kulturminnes skylt uppsatt under hösten 2011 vid Borgholms slottsruin på Öland.
Kulturhistorisk sevärdhet ; oknytt, sägner & folktro. Slottsjungfun Borgholm

I ett av slottets ståtligaste rum be nner sig byggnadens viktigaste brunn, jungfrubrunnen som ingick i den medeltida borgen. Som en livsviktig del i en försvarsanläggning måste brunnen ligga väl skyddad och har därför troligtvis från början haft en tornöverbyggnad. Brunnen är huggen rakt ner i kalkstensberget till ett djup på 54 meter. Brunnen och tornet har blivit uppkallade efter en sägen om en ung jungfru som av olycklig kärlek dränkte sig i brunnen. Hennes döda kropp flöt sedermera upp i en källapå ön Blå Jungfrun ute i Kalmar Sund. I folktron anses brunnen således vara förbunden med Blå Jungfrun. Idag används rummet för fester och bröllop, om än med risk för att stöta på den blonda vackra jungfrun. 

Blå Jungfrun aka. Blåkulla (oknytt & väsen)

Ovanstående skyltar (2st) uppsatta under hösten 2011 vid Byrums raukar & Byxelkroken på Öland.

Kulturhistorisk sevärdhet ; oknytt, sägner & folktro. Blå Jungfrun aka. Blåkulla.
Sedan gammalt fi nns många sägner, man såg på ön som tillhåll för häxor,oknytt & demoner medan andra knöt namnet till sjöjungfruarna´s fristad.
Hon är en svårtillgänglig dam. Ofta är hela hon insvept i blåa nyanser & dimma. Farvattnen är ökända pga lynnigt väder och landstigning har alltid varit riskfylld.Hägringar är inte ovanliga.
Allt som har med denna ö att göra är på något sätt speciellt, märkligt eller unikt och så tycks det ha varit i nästan alla tider. Jungfrun är 570 miljoner år gammal och kanske världens äldsta berg. Jungfrun tycks av förklarliga skäl aldrig varit permanent bebodd.

Blå Jungfrun är mest känd för att vara Svea rikes alldeles egna häxberg, platsen där Hin onde på alla onämnbara sätt umgicks med häxor under skärtorsdagsnatten.
I den äldsta skriftliga källan, som omnämner ön -en mirakelskidring från 1400-talets början kallas hon ”Blaakulla”. Olaus Magnus berättar i sin ”Historia om de nordiska folken” från 1555 att ”På detta berg lär vissa tider av året nordiska häxor hålla möten, för att pröva sina trollkonster och signerier”. Många berättelser och rättegångsprotokoll intygar under århundraden därefter att Blåkulla är platsen för häxsabbaten. Även Linné instämmer i den kören och menar att Blåkulla är dedicerat åt Pluto -inte Neptunus.
Som sjöfarare gjorde man dessutom klokt i att offra en liten gåva åt sjörået, som bor i en djup klyfta med lodräta bergväggar mitt inne på ön, eller åt jungfruna, vilka enligt en resejournal från 1616 höll till högst uppe på öns topp. Om man mot all klokskap ville förlusta sig och ”utan blygsel kärlekswärk drifwa” med dessa ”ganksa skiöna Jungfruer med kåsteliga kläder” fick man absolut inte plocka några frukter i den omkringliggande trädgården, när man anträdde återfärden till båten vid stranden. Det är denna sägen som ligger bakom den än i dag levande förbannelsen över den som plockar med sig sten från ön. Till kommunkontoret inkommer årligen ett stort antal stenar som avsändarna”stulit” från Jungfrun, men nu vill ha återsända, för att bli befriade från den otur som allt sedan stenplockningen vidlåter dem. (textkälla : Kalmar läns museum)

( Blå Jungfrun, blåkulla, häxa, häxor, blue witch virgo, sägen, förbannelse, folktro, Blå Jungfru häxan, byrums raukar, byxelkrok, folklore, FAN )

Källa ödekyrka (oknytt, spöken & väsen)

Ovanstående kulturminnesskylt uppsatt under hösten 2011 vid Källa ödekyrka på Öland.
Kulturhistorisk sevärdhet ; oknytt, sägner & folktro. Källa ödekyrka.

Från början en hednisk off erkälla som dyrkats av de som vallfärdade hit för att få bot av källrået. Källan sägs ha blivit igenfylld av "säkerhetsskäl" då kristendomen började få grepp om norden, den återupptäcktes 1960 efter att folk påstås sett ett källrå sittandes i västra hörnet. Källan hade då varit bortglömd i mer än 700år. I en kamp för att stoppa elaka oknytt och väsen så helgades byggnaden 1166 åt St.Olof. 1888 föll kyrkan in i glömska och den övergavs. Utanför muren på den Norra och Nordvästra sidan begravdes alla orena och självspillningar. Eftersom man inte fick bära dessa genom portarna fanns där en klyvspetta där man tog över dessa. En teori om de stora liggande gravstenarna som finns här är att de är till för att"jordfästa" de begravda så att de inte skulle återkomma igen efter sin bortgång. Själva ordet jordfästa innebar från början att man pålade fast de döda och begravda så att de inte skulle kunna återkomma som gastar. Den senaste man känner till som ligger begravd på den norra sidan av kyrkan är den omtalat vackra Linnea som mördades på julen 1884, hon var då gravid utanför äktenskap och förklarades således som oren. Grannar till källa ödekyrka säger sig ofta nattetid höra ljud och se ett kvinnligt väsen vandra omkring och leta med en stor lykta. De som bor längre bort från kyrkan ser ibland olika gestalter som de tror är Källa´s väktare och går inte innanför murarna efter skymmningen. Vi och de som ibland kallas Källas väktare vet att lösenordet är 17 och att svaret finns dolt inne i kyrkan.

Sökord : Källa, Källa ödekyrka, väsen, skepnader i skymningen, vålnad, spöke, irrbloss, oknytt, gengångare, vampyr, sägen, sägner, folklore, Öland, 

Gråborg, Borgs By, Knuts kapell (oknytt & väsen)

Ovanstående kulturminnesskylt uppsatt under hösten 2011 vid Gråborg/Knuts kapell på Öland.
Kulturhistorisk sevärdhet ; oknytt, sägner & folktro. Gråborg, Borgs by & Knuts kapell.
Sofia (Sophia) av Minsk, drottning av Danmark. Född cirka 1140, död 1198. Gift
1157 med kung Valdemar Knutsson av Danmark, hade enligt sägen sin uppväxt
och fostran på Gråborg tillsammans med sin halvbror Burislev som hon påverkade
och fostrade fram tills 1154 då hon i ung ålder trolovades till kung Valdemar.
Sofia var mycket vacker men skildras i folkvisor som ett farligt, elakt, dominant, ont och
hämndgirigt mörkerväsen. Enligt sentida forskning lät hon bränna inne Valdemars
älskarinna Tove och skadade hans syster Kirsten med olycka.
Hon blev änka 1182 och följdes av sin son med sällskap till gränsen (deportering?).
Folktron viskar idag om att Sofia av Minsk tog sig tillbaka till Öland för att fortsätta
försvara Gråborg som en nattens Lilith.
Vid skumtimmen sägs man ibland kunna höra eller se henne, vissa hävdar att de sett henne när hon vaktar Gråborg, iklädd hjälm och svärd.
Andra sägner om Gråborg skvallrar om att oknytt och nattväsen med vingar vandrar
här, några hävdar med bestämdhet att natravnen är här i kvinnlig skepnad.
Oknytten sägs vakta & försvara Borgs by tills tiden är rätt för dem att återvända.
Ett källrå skall ha haft sin fristad här vid en fd.källa som gav vatten till en vallgrav
runt Gråborg. Med modern teknik eller arkeologiska undersökningar kommer man
i framtiden kunna hitta spår efter dessa, tyvärr har rået flyttat eftersom folket slutat tro på henne.

Sökord : NatRavn, Nattramm, otyg, vålnader, förnimmelse, naken, oknytt, förföriska väsen.   

Bergsfru / Bergsfrun & älvor (oknytt & väsen)

Ovanstående kulturskylt uppsatt under hösten 2011 vid Södra Möckleby/Degershamn på Öland.
Kulturhistorisk sevärdhet ; oknytt, sägner & folktro. Bergstigen.
Bergsstigen är en sex kilometer lång vandringsled med dramatisk naturmiljö bland älvor och
naturkällor, här kan man om man har tur än idag stöta på vackra och eleganta väsen när man
går i området kring Alvbrunna (älvornas brunn). Oknytten i området har kommit att kallas
Spirits af Möckleby av boende i området.
Många har även hört talas om Bergsfrun som för länge sedan sades blivit bergtagen på denna stig.
Enligt de närboende så spökar det längs stigen, många har här hört en kvinnas röst i vinden.
De i området vågade till slut inte använda genvägen vid "rödfyrarna".
På 2000-talet var barn och lekte vid rödhögsfyrarna, de hittade benrester som de tejpade ihop
och till sin stora förvåning fi ck de ihop ett kranium. Myndigheter kontaktades, det blev
uppståndelse i lokalpressen och händelsen dokumenterades.
Senare fi ck man veta att kraniet tillhört en okänd kvinna som levt för ca 200 år sedan, man har
sedan dess kopplat ihop kraniet med Bergsfrun.
Efter fynden av skelettdelarna sägs spökerierna ha minskat men inte slutat helt, man kan
fortfarande ibland höra hennes röst i vinden.

torsdag 13 oktober 2011

Oknytt & väsen på Öland - Foto & sevärdheter

Czon med konstkollektivet Underground will take over bjuder nu in alla till de lokala oknyttens historier med en utförd skyltkupp på olika platser på Öland.

Vi har studerat de lokala sägnerna & pratat med lokalbefolkningen i områdena under ett halvårs tid, resultaten de fått fram har gått till att trycka upp nya sevärdhetsskyltar med sägnerna bildsatta.

Underground satte upp 6st nya sevärdhetsskyltar vid Källa ödekyrka, Byrums Raukar (Blå Jungfrun), Byxelkroken (Blå Jungfrun), Borgholms slottsruin, Gråborg och vid Södra Möckleby.
Vi har nu "samtal" med bla. museum, kommun & publika lokaler på Öland för att skänka bort de 6st extra skyltarna som trycktes upp så att alla kan ta del av dessa även i framtiden.

Bilden ovanför fr.utställningen : Oknytt & andra förföriska väsen på Öland / 2011. Den föreställer den hemsökta platsen vid Södra Möckleby´s (Degerhamns) rödfyrar där Bergsfrun sägs hålla till.

Over & out / Czon & Underground will take over

fredag 7 oktober 2011

Fotokonst - Utställning - Öland. Tack !

Tack galleri Blå Porten för ett suveränt arbete med fotoutställningen. Ni Rockar!
(Bilden ovan, copyright blå porten)

Czon & "Underground will take over" fortsätter nu arbetet i det dolda & kanske nästa stopp blir i din närhet ? ;)

Om Ni vill medverka på något sätt i någon av Undergrounds uppkommande fotograferingar som assist, fotomodell, scripta eller har andra ideér så bara droppa oss ett email, se länken th.

lördag 1 oktober 2011

Skördefesten Öland - Oknytt & vackra väsen

Exklusivt för Galleri Blå Porten (Mörbylånga) har vi under Skördefesten ställt ut fotokonst med oknytt & väsen från Öland. Nattöppet under konstnätterna.Där kommer Ni få se orginalskyltarna No.1/2 (2:orna är de som är uppsatta runt om på Öland) samt en massa andra sköna bilder med oknytt, häxor, gastar & andra förföriska väsen som vi träffat på när vi arbetat på Öland.* Varmt Välkomna till Blå porten önskar Czon & Dalida från "underground will take over".
* Tidningsartikel från Kalmar läns tidningar ang.utställningen finns här.

Extra Extra ;>Öland - Oknytt, folktro & sägner

Efter ett långt dygn var alla nya sevärdshetskyltar (turistskyltar) med bilder och text med oknytt, folktro & sägner uppsatta runt om på Öland. Vi fortsätter nu med nya skyltar på andra platser runt om i Sverige. Kalmar läns tidningar hade ett bra & informativt reportage om evenemanget här.

Skyltarna placerades jämte de kommunala informationsskyltarna & finns uppsatta i 1: Södra Möckleby vid Bergsstigen (Bergsfrun, älvor & spirits), 2: Borgholmens slottsruin (Slottsjungfun), 3: Borgs by mellan Gråborg & Knuts Kapell-se bild ovan (Sofia av Minsk, Natravn, väsen & skumrasktimmen), 4: Källa Ödekyrka (Källrå, spöken, väktare, irrbloss/lyktgubbe), 5: Byrums Raukar (sjöjungfru, häxor, blå jungfrun, skogsrå) & vid 6: Byxelkroken (Blå Jungfrun, stenförbannelse mm)