söndag 23 oktober 2011

Gråborg, Borgs By, Knuts kapell (oknytt & väsen)

Ovanstående kulturminnesskylt uppsatt under hösten 2011 vid Gråborg/Knuts kapell på Öland.
Kulturhistorisk sevärdhet ; oknytt, sägner & folktro. Gråborg, Borgs by & Knuts kapell.
Sofia (Sophia) av Minsk, drottning av Danmark. Född cirka 1140, död 1198. Gift
1157 med kung Valdemar Knutsson av Danmark, hade enligt sägen sin uppväxt
och fostran på Gråborg tillsammans med sin halvbror Burislev som hon påverkade
och fostrade fram tills 1154 då hon i ung ålder trolovades till kung Valdemar.
Sofia var mycket vacker men skildras i folkvisor som ett farligt, elakt, dominant, ont och
hämndgirigt mörkerväsen. Enligt sentida forskning lät hon bränna inne Valdemars
älskarinna Tove och skadade hans syster Kirsten med olycka.
Hon blev änka 1182 och följdes av sin son med sällskap till gränsen (deportering?).
Folktron viskar idag om att Sofia av Minsk tog sig tillbaka till Öland för att fortsätta
försvara Gråborg som en nattens Lilith.
Vid skumtimmen sägs man ibland kunna höra eller se henne, vissa hävdar att de sett henne när hon vaktar Gråborg, iklädd hjälm och svärd.
Andra sägner om Gråborg skvallrar om att oknytt och nattväsen med vingar vandrar
här, några hävdar med bestämdhet att natravnen är här i kvinnlig skepnad.
Oknytten sägs vakta & försvara Borgs by tills tiden är rätt för dem att återvända.
Ett källrå skall ha haft sin fristad här vid en fd.källa som gav vatten till en vallgrav
runt Gråborg. Med modern teknik eller arkeologiska undersökningar kommer man
i framtiden kunna hitta spår efter dessa, tyvärr har rået flyttat eftersom folket slutat tro på henne.

Sökord : NatRavn, Nattramm, otyg, vålnader, förnimmelse, naken, oknytt, förföriska väsen.   

Inga kommentarer: